Autom na dovolenku ? Čo v prípade nehody ?

Categories: /20 jún 2017

Mnoho Slovákov cestuje každoročne na dovolenku autom. Aj kvôli aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete to platí vo zvýšenej miere práve túto letnú sezónu, kedy sa dovolenkári autom presúvajú najmä k Jadranu. Nezabúdajte, že okrem kontroly technického stavu vozidla potrebujete nevyhnutné doklady: doklady od auta, cestovné doklady, potvrdenie o poistení auta (tzv. zelená karta) a tlačivo „Správa o nehode“, ktoré si môžete vytlačiť z internetu vo viacerých jazykoch.

Myslite na to, že pri cestách v zahraničí sa i skúsený vodič dostáva do neznámeho prostredia, je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, oveľa hustejšou dopravou a iným správaním sa vodičov v cestnej premávke. Každé auto by malo mať preto zo zákona Povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré slúži na úhradu škôd spôsobeným tretím osobám a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe. PZP platí v celej Európe ako aj v ďalších krajinách ako je napr. Turecko, Izrael či Rusko.

Pozor na územnú platnosť poistenia 

V prípade cesty do zahraničia odporúčame uzatvoriť  aj havarijné poistenie, ktoré Vám pokryje škody, ktoré si ako vodič spôsobíte sám, spôsobí Vám ich iné vozidlo, vandali alebo zvieratá. Pri havarijnom poistení si však pred cestou skontrolujte územnú platnosť poistenia, ktorú máte uzatvorenú v poistnej zmluve. „Ak máte územnú platnosť havarijného poistenia obmedzenú len na určité územie, pred cestou do zahraničia odporúčame rozšíriť  si poistenie aj na destinácie, ktoré plánujete navštíviť, najlepšie na územie Európy. Stretávame sa aj s požiadavkou na poistenie áut alebo motocyklov na exotické výlety a expedície mimo Európy, toto však treba vždy konzultovať s poisťovňou, ktorá zváži možnosti rozšírenia platnosti havarijného poistenia pre danú krajinu či kontinent,“.

Ak Vás v cudzine prekvapí nehoda

Pri nehode v zahraničí odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá Vám poskytne všetky informácie a potrebné rady. „Odporúčame tiež vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, ev. ďalších účastníkov nehody. Fotky si treba uschovať pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, resp. ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne,“.

„V každom prípade je však nutné s druhým účastníkom nehody spísať tlačivo „Správa o nehode“, ktorá je platná iba v prípade, ak je podpísaná účastníkmi nehody. V prípade, že sa s druhým účastníkom neviete dohodnúť na zavinení nehody, alebo došlo k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie.

V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo anglicky a neviete sa dohovoriť s políciou, netreba sa obávať. „Mnohí vodiči ani nevedia, že pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole. Asistencia UNIQA poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov,“ V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu, resp. až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo

 

Treba si poistiť auto proti vykradnutiu? 

Ak máte havarijnú poistku, tá kryje aj škody spôsobené krádežou výbavy vozidla, resp. i škody z pripoistenia batožiny. „Dovolenkárom však odporúčame, aby si nenechávali v aute batožinu a veci, pokiaľ majú možnosť uložiť si ich na bezpečnejšie miesto. Ide najmä o situácie, keď auto parkuje pred domom alebo miestom prechodného ubytovania (hotel)“..

logo_uniqa